Het Nieuwe Communiceren

Samenwerken en Het Nieuwe Communiceren

Op steeds meer gebieden werken profit en non profit organisaties, overheden, burgers samen. Een voorbeeld is de transitie in het sociale domein waarbij per 1 januari de regie over zorg, jeugdhulp en arbeidsdeelname overgaat naar gemeenten.  De uitvoerders – een scala aan betrokken organisaties – moeten gaan samenwerken. Misschien zijn wij daar als poldernatie wel heel goed in. Wat betekent samenwerken met andere organisaties voor de communicatie?

Anders dan project of product
Multidisciplinair samenwerken in een project binnen een organisatie is al best lastig. Wat dacht je van een samenwerkingsverband met mensen van verschillende disciplines uit allerlei organisaties? Ik noem dat een netwerksamenwerking of een netwerkorganisatie. Die vraagt om een hele andere communicatieaanpak dan een organisatie, een project of een product. De werkwijze van Het Nieuwe Communiceren sluit naadloos aan.

Een stap vooruit, twee terug
Het is van essentieel belang dat de netwerkpartners een gedeeld verhaal met een vergelijkbaar tempo hebben. Eventueel met eigen accenten, maar toch, een duidelijke ‘ what’s in it for me’. Als er geen gemeenschappelijk verhaal met een gezamenlijk doel is, komt de netwerkorganisatie lastig in beweging. Steeds stellen de leden dan visie, doel en boodschap ter discussie: een stap vooruit, twee stappen terug. En als er tempoverschillen zijn - de ene organisatie is nog in de beleidsvoorbereidende fase en een ander is al aan uitvoering toe – verloopt de samenwerking evenmin optimaal.  Een van de taken van de communicatieprofessional is het  boven tafel krijgen van het gedeelde verhaal en het vertaalbaar en vertelbaar maken voor de leden van de samenwerkingsverband.

Iedereen communiceert
Uitgangspunt van Het Nieuwe Communiceren is dat iedereen communiceert. De leden van de netwerkorganisatie hebben allemaal hun eigen achterban. Ze hebben eigen kanalen en middelen. Een geweldige middelenmix is beschikbaar voor de communicatieregisseur van het netwerk. Maar staan de leden je toe om dit in te zetten? Die is immers niet van jou, maar van hen. Dat vergt een 180 graden omslag in je denken en doen als regisseur. Hoe krijg je het voor elkaar om die mix optimaal in te mogen zetten? Uit onze ervaringen hebben we geleerd dat het om drie dingen gaat: dat gedeelde verhaal en een gelijk tempo, een duidelijke regie in combinatie met optimale dienstverlening aan de leden en – de lastigste – commitment op alle niveaus bij de individuele netwerkpartners.

Interne communicatie struikelblok
Als gemeenten samenwerken in regionaal verband, de wethouders hebben een handtekening gezet en een samenwerkingsproject is afgetrapt, wil dat niet automatisch zeggen dat de interne organisatie van die deelnemende gemeenten ook op scherp staat. Voor een samenwerkingsverband blijkt de interne communicatie van de leden van het verband vaak een struikelblok. Hoe minder het geformaliseerd is, hoe sterker dit speelt. De interne communicatie van de ledenorganisaties valt in principe buiten de scope van de samenwerking. Het bestuur of management heeft lang niet altijd opdracht gegeven aan uitvoerende lagen om – en in welke mate – mee te gaan draaien in het netwerk. Is dat wel zo, dan blijken tussen het netwerkverhaal en het eigen verhaal van de leden nog lang niet zo gemakkelijk op alle niveaus een gemene deler te vinden. Zorg er als communicatieregisseur voor dat je dit vanaf de start signaleert en onder de aandacht brengt, zowel bij de projectorganisatie als bij de leden.

Netwerken als communicatievraagstuk
Samenwerken is ook delen van contacten, kennis en informatie, netwerken dus. Met de nieuwe digitale mogelijkheden geen enkel probleem, zou je zeggen. Helaas is de praktijk vaak weerbarstiger. Leden hebben elk al eigen systemen die meestal niet met elkaar ‘praten’. Als er een gedeeld systeem opgezet moet worden, kost dit projectbudget. En moeten de leden naast hun eigen interne platform ook nog een ander platform gaan gebruiken. Ook op dit gebied kan de communicatieregisseur een belangrijke verbindende rol spelen. Dan moet je wel kennis hebben van de digitale en technische mogelijkheden. En een goede inhoudelijke adviespartner zijn.

Strategisch adviseren van het netwerkverband, projectleider, -team of -coördinator is dus zeker niet voldoende. De communicatieregisseur heeft een voorbeeldrol als netwerkambassadeur, zet zijn expertise en vaardigheden in ten behoeve van de alle leden, heeft voldoende kennis van netwerken en werkt optimaal samen met de communicatiecollega’s van de individuele leden om de middelenmix in te zetten. En signaleert eilandjes en muren. Communicatieregie in optima forma dus.

Prima Donna heeft veel ervaring met het toepassen van haar werkwijze van Het nieuwe Communiceren als communicatieregisseur van netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden. Meer weten of vrijblijvend een afspraak maken? Mail of bel gerust.

 

Liesbeth Josiassen
Prima Donna communicatieregisseurs